Θερινά Σχολεία 2023

Χίος

Σάμος

Σύρος

Ρόδος

Αθήνα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μάιος 2023

Ιούνιος 2023

Ιούλιος 2023

Αύγουστος 2023