Νέα Μέσα στην Τέχνη - XARTS2017

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
22 Σεπ 2017 έως 30 Σεπ 2017
Σύρος

Η συμμετοχή στο XARTS 2017 δεν περιλαμβάνει δίδακτρα λόγω της διασύνδεσης με το φεστιβάλ Animasyros 10.

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας έρευνας και στις επαγγελματικές παρουσιάσεις του Animasyros στο Ινστιτούτο Κυβέλη απαιτούν ειδική πρόσκληση.