Φόρμα εγγραφής για το Θ.Σ. Senzations2022

Περίοδος εγγραφών από 23-02-2020 έως 31-05-2022

Προσωπικά Στοιχεία

Title
Όνομα
Επίθετο
Πατρώνυμο
Μητρώνημο
Φύλο
Ημερομηνία γέννησης
Τρέχουσα κατάσταση

Στοιχεία Διεύθυνσης

Οδός
Αριθμός
Πόλη
Ταχ. Κώδικας
Χώρα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο
(Προαιρετικό)
Κινητό
E-Mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα
(Προαιρετικό)

Λοιπές Πληροφορίες

Σπουδές - Τρέχουσα κατάσταση
Σπουδές
Πτυχίο
Σχετική Εμπειρία
Επαγγελματική Κατάσταση
Μητρική γλώσσα
Άλλες γλώσσες
Σύντομο βιογραφικό
Αρχείο βιογραφικού
Μόνο pdf αρχείο μέχρι 4MB
Λόγοι συμμετοχής
Πως μάθατε για εμάς
Παρακαλώ ορίστε το περιβάλον των σπουδών σας
Επεξήγηση άλλου
(Προαιρετικό)
Υποβολή Paper
(Προαιρετικό)
Μόνο pdf αρχείο μέχρι 4MB

Συμπληρωματικές ερωτήσεις

Έχετε προηγούμενη εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο;
Αν ναι παρακαλώ εξηγήστε:
Μπορείτε να φέρετε φορητό υπολογιστή;
Ερωτήσεις;
Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
Προσοχή: Οι παραπάνω ερωτήσεις δεν αποτελούν κάποιου είδους τεστ για
τη συμμετοχή σας στο Θερινό Σχολείο, αλλά θα μας βοηθήσουν
για την καλύτελη οργάνωσή του
refresh captcha