Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics - ENIRISST_2021

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES - Department of Geography
6 Dec 2021 to 8 Dec 2021
Lesvos

Δίδακτρα

 

Για τη συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο ENIRISST 2021 δεν προβλέπονται δίδακτρα.

Αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης του ΘΣ αποτελεί η Πράξη «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics» (ENIRISST) με Κωδικό ΟΠΣ 5027930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» κατά την οποία προβλέπονται δαπάνες σχετικές με τη διάχυση της ερευνητικής υποδομής και την εκπαίδευση μέσω ημερίδων, σεμιναρίων, διαδικτυακών μαθημάτων, θερινών σχολείων, επιστημονικών δημοσιεύσεων και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού.