Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών - EnvAcademy2017

SCHOOL OF THE ENVIRONMENT - Department of Environment
11 Jul 2017 to 17 Jul 2017
Skyros

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΤΡΙΤΗ 11/07/2016

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

8:00 - 9:00

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΡΩΙΝΟ

9:00 - 9:30

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝΑΒΗ / ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

9:30 – 11:00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝΑΒΗ

Δυνατότητες αμφισβήτησης, ανάλυσης και ερμηνείας

 

Περιβαλλοντική

Παιδεία

ΔΙΑΛΕΞΗ

11:00 – 13:00

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΛΑΚΑ

Γνώση Περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων

Περιβαλλοντική

Παιδεία

ΔΙΑΛΕΞΗ

13:00 – 14:30

ΑΡΙΣΤΕΑ

ΚΟΥΝΑΝΗ

Δεξιότητες για την κατανόηση και την αντιμετώπιση

Περιβαλλοντική

Παιδεία

ΔΙΑΛΕΞΗ

14:30 – 15:00

 

 

 

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

15:00 – 17:00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝΑΒΗ

Προσωπική και πολιτική ευθύνη

Περιβαλλοντική

Παιδεία

ΔΙΑΛΕΞΗ

17:00 – 19:00

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά και στόχοι της Π.Ε.

Θεμέλια Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07/2016

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

8:00 – 9:00

 

 

 

ΠΡΩΙΝΟ

9:00 – 11:00

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

Πως εφαρμόζεται η Π.Ε.

Θεμέλια Π.Ε

ΔΙΑΛΕΞΗ

11:00 – 13:00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝΑΒΗ

Η εξέλιξη του πεδίου

Θεμέλια Π.Ε

ΔΙΑΛΕΞΗ

13:00 – 14:30

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝΑΒΗ / ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΣ

 

Παραδειγματική πρακτική περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ι

Επαγγελματικές Ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

ΔΙΑΛΕΞΗ

14:30 – 17:30

 

 

 

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

17:30 – 19:30

ΑΝΝΑ ΣΤΑΦΙΔΑ

Έμφαση στην εκπαίδευση, όχι στην υπεράσπιση

Επαγγελματικές Ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2016

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

8:00 – 9:00

 

 

 

ΠΡΩΙΝΟ

9:00 – 11:00

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΑΡΙΝΗ

Συνεχιζόμενη μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη

Επαγγελματικές Ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

ΔΙΑΛΕΞΗ

11:00 – 13:00

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΠΛΑΚΑ

Γνώση των μαθητών

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

13:00 – 14:30

ΑΡΙΣΤΕΑ

 ΚΟΥΝΑΝΗ

Γνώση των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

14:30 – 17:00

 

 

 

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

17:00 – 19:30

ΑΡΙΣΤΕΑ

 ΚΟΥΝΑΝΗ

Σχεδιασμός διδασκαλίας

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07/2016

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

8:00 – 9:00

 

 

 

ΠΡΩΙΝΟ

9:00 – 13:00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ

Γνώση των υλικών και των πηγών Π.Ε.

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

13:00 – 14:30

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Τεχνολογίες που βοηθούν στη μάθηση

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

14:30 – 17:00

 

 

 

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

17:00 – 19:30

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Ρυθμίσεις διδασκαλίας

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/07/2016

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

8:00 – 9:00

 

 

 

ΠΡΩΙΝΟ

9:00 – 10:00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  

Προγραμματισμός προγράμματος σπουδών

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

10:00 – 14:30

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΑΡΙΝΗ

Ένα κλίμα μάθησης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος

Ενίσχυση της μάθησης και προώθηση της συμμετοχής

WORKSHOP

14:30 – 17:00

 

 

 

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

17:00 – 19:30

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΑΡΙΝΗ

Ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και συνεργασίας

Ενίσχυση της μάθησης και προώθηση της συμμετοχής

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/07/2016

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

8:00 – 9:00

 

 

 

ΠΡΩΙΝΟ

9:00 – 10:00

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΑΡΙΝΗ

Ευέλικτη και ευαίσθητη εκπαίδευση

Ενίσχυση της μάθησης και προώθηση της συμμετοχής

 

ΔΙΑΛΕΞΗ

10:00 – 11:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αποτελέσματα μαθητών

Εκτίμηση και αξιολόγηση

ΔΙΑΛΕΞΗ

11:00 – 14:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αξιολόγηση που αποτελεί μέρος της διδασκαλίας

Εκτίμηση και αξιολόγηση

ΔΙΑΛΕΞΗ

14:30 – 17:00

 

 

 

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

17:00 – 00:00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝΑΒΗ / ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΣ

 

Παραδειγματική πρακτική περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΙΙ

Επαγγελματικές ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

WORKSHOP

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/07/2016

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ/Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

8:00 – 9:00

 

 

 

ΠΡΩΙΝΟ

9:00 – 11:00

ΕΛΕΝΗ

ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Βελτίωση διδασκαλίας

Εκτίμηση και αξιολόγηση

ΔΙΑΛΕΞΗ

11:00 – 14:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Εκτίμηση και αξιολόγηση

WORKSHOP