Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2015

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
6 Ιουλ 2015 έως 11 Ιουλ 2015
Λέσβος

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου δομείται στις πέντε παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Λογισμικό και τη Γλώσσα Προγραμματισμού R με πρακτικές Ασκήσεις.

Θεματική Ενότητα 2: Κλασικές Στατιστικές Μέθοδοι με πρακτικές Ασκήσεις (π.χ. Hypothesis Testing, Confidence Intervals, ANOVA, Linear Regression).

Θεματική Ενότητα 3: Προχωρημένες Στατιστικές Μέθοδοι με πρακτικές Ασκήσεις (π.χ. Multivariate Data Analysis, GAMs, GLMMs, Mixed Effects Models, Spatial Data Analysis, Non-Linear Models).

Θεματική Ενότητα 4: Ανάλυση Δεδομένων Μελετών Περίπτωσης από την Οικολογία.

Πρόγραμμα (10/3/2015) 

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

9-10

R basics

(Besbeas, Matthiopoulos, Dimitrakopoulos)

Graphics in R (Besbeas)

Hypothesis Testing and Confidence Intervals (Matthiopoulos)

GAMs, More Flexible Models (Matthiopoulos)

Multivariate Data Analysis

(Fyllas)

Biodiversity Data Analysis

(Tsirtsis)

10-11

Data Objects: Vectors, Matrices, Lists

(Besbeas, Kokkoris, Fyllas)

Graphics in R (Besbeas)

Analysis of Variance (Fyllas)

Practicals - GAMs, More Flexible Models (Matthiopoulos)

Practicals –Multivariate Data Analysis

(Fyllas, Kokkoris)

Biodiversity Data Analysis

(Tsirtsis)

 

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

11-12

Data Objects: Vectors, Matrices, Lists

(Besbeas)

Linear Regression (Besbeas)

Probabilities, likelihoods and distributions (Matthiopoulos)

Mixed Effects Models (Matthiopoulos)

Practicals – Multivariate Data Analysis

(Fyllas, Kokkoris)

Summer School evaluation questionnaire

12-13

Data Input

(Besbeas)

Linear Regression (Besbeas)

General Linear Models, GLMs (Matthiopoulos)

Practicals – Mixed Effect Models (Matthiopoulos)

Non-Linear Regression (Besbeas)

 Students’ Evaluation

13-14

Statistical Functions (Besbeas)

Practicals - Linear Regression (Besbeas, Fyllas)

General Linear Models, GLMs (Matthiopoulos)

Practicals – Mixed Effect Models (Matthiopoulos – Fyllas)

Non-Linear Regression (Besbeas)

 Students’ Evaluation 

14-15

Lunch

Lunch

Practicals – GLMs (Matthiopoulos, Fyllas)

Lunch

Lunch

 

15-16

 

Statistical Functions (Besbeas)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Lunch

Spatial Data Analysis and Modeling (Matthiopoulos)

Practicals – Non-Linear Regression (Besbeas)

 

 

Coffee break

Coffee break

Free Time

Coffee break

Coffee break

 

16-17

Data Analysis

(Besbeas)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Free Time

Spatial Data Analysis and Modeling (Matthiopoulos)

Environmental Data Analysis on Coastal Management (Tsirtsis)

 

17-18

Data Analysis

(Besbeas)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Free Time

Practicals - Spatial Data Analysis and Modeling (Matthiopoulos, Besbeas)

Environmental Data Analysis on Coastal Management (Tsirtsis)

 

21.00-

 

 

Formal Dinner