Πολιτιστική Κληρονομιά, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη - INNOVIS2021

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
19 Ιουλ 2021 έως 1 Αυγ 2021
Νάξος

Το Θερινό Σχολείο Νάξου "Μανώλης Μαρμαράς" 2021 αφορά το γνωστικό αντικείμενο ‘Πολιτιστική Κληρονομιά, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη’ και αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων προπτυχιακών, αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Γεωγραφίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο ειδικό αντικείμενο της περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού και της γεωγραφίας των καινοτομιών στον νησιωτικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει αποφασίσει την διοργάνωση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2021 (INNOVIS2021) Μανώλης Μαρμαράς με τίτλο ‘Πολιτιστική Κληρονομιά, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19  Ιουλίου-01 Αυγούστου 2021 στην Χώρα Νάξου, με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το Θερινό Σχολείο Νάξου "Μανώλης Μαρμαράς" 2021 (INNOVIS2021) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας θα αφιερωθεί στον αείμνηστο αγαπητό μας συνάδελφο Καθηγητή ΕΜΠ Γεώργιο Φώτη, που ήταν αρωγός και πρωτεργάτης του Θερινού Σχολείου Ναξου την τελευταία δεκαετία. 

Οργάνωση

Το Θερινό Σχολείο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιηθεί με επιτυχία τα προηγούμενα δεκαεννέα (19) συνεχή χρόνια (2003-2021), αρχικά στις Λεύκες Πάρου, και στην συνέχεια στην Χώρα Νάξου (Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων). Με την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2021 Μανώλης Μαρμαράς με τίτλο ‘Πολιτιστική Κληρονομιά, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη’ καλύπτεται το σημαντικό κενό που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Νησιωτικής Πολιτιστικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου που αποτελεί τη φυσική κοιτίδα του νησιωτικού χώρου με τη σύγχρονη παγκόσμια ακτινοβολία της καθίσταται -με την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτού του Θερινού Σχολείου- ως Κέντρο Μελέτης της Νησιωτικότητας και της Τοπικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται η πρωτοπορία στον συντονισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Περιφερειακής Πολιτιστικής Νησιωτικής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Στόχος του Θερινού Σχολείου Νάξου 2021 Μανώλης Μαρμαράς με τίτλο ‘Πολιτιστική Κληρονομιά, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη’ είναι η μελέτη των θεμάτων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών και χωρικών μεταβολών. Η προσέγγιση που θα δοθεί στο Θερινό Σχολείο είναι διεπιστημονική, όπως απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση μεθόδων προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, σύγχρονες τεχνικές & μεθόδους οικονομικής γεωγραφίας, μεθόδων επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και κοινωνιολογικών μεθόδων στην προσέγγιση της Τοπικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην προσέγγιση της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

     Οι εισηγητές καθηγητές και ερευνητές του Θερινού Σχολείου αποτελούν καταξιωμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας, ειδικοί στο γνωστικό πεδίο του Θερινού Σχολείου, προερχόμενοι από 12 Διεθνή Πανεπιστημιακά Τμήματα:

 • Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Ναυτιλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • McMaster University
 • Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πάφου
 • Philips University, Κύπρος