Αρχαιολογικη ερευνα πεδιου στον Υστερομυκηναικο οικισμο στους Δελφους - Kastrouli2017

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
19 Ιουλ 2017 έως 1 Αυγ 2017
Δελφοί
  • Prof I.Liritzis (Univ of the Aegean) - PI, Director Archaeometry, Coordinator

  • Dr A.Sideris (Univ. of the Aegean) - co-PI, Director Archaeological Dig

  • Prof.A Georgopoulos (Nat Techn Univ Athens) - Photogrammetry

  • Prof..T.Ganetsos (Technological Educational Institute Peireus) - Portable Instrumentation, Achaeometry

  • Dr C.Karydis (Technological Educational Institute of Ioanian Islands) - Principles of Preventive Conservation

  • Prof.G.Tsokas (Dept. of Geology, Aristotle University Thesaloniki) - Geophysical Prospection

  • Dr A.Tsaroucha (Ephoria of Antiquities Phokis, Delphi) - Archaeological Service of Delphi, Ministry of Culture

  • D.Stefanakis (Univ of the Aegean) - Drones and Processing of aerial/satellite MSI images

  • Ass Prof A.Koh (Brandeis Univ, USA) - Archaeology of Late Bronze Age SE Mediterranean, Organic Residue Analysis

  • Ass Prof kate Birney (Wesleyan Univ, USA) - Mediterranean Bronze-Iron Age transition (ca. 1200 B.C.), Organic Residue Analysis