Αρχαιολογικη ερευνα πεδιου στον Υστερομυκηναικο οικισμο στους Δελφους - Kastrouli2018

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
8 Ιουλ 2018 έως 29 Ιουλ 2018
Δελφοί
 • Prof I.Liritzis (Univ of the Aegean) - PI, Director Archaeometry, Coordinator

 • Dr A.Sideris (Univ. of the Aegean) - co-PI, Director Archaeological Dig

 • Prof.A Georgopoulos (Nat Techn Univ Athens) - Photogrammetry

 • Prof..T.Ganetsos (Technological Educational Institute Peireus) - Portable Instrumentation, Achaeometry

 • Dr C.Karydis (Technological Educational Institute of Ioanian Islands) - Principles of Preventive Conservation

 • Prof.G.Tsokas (Dept. of Geology, Aristotle University Thesaloniki) - Geophysical Prospection

 • Dr A.Tsaroucha (Ephoria of Antiquities Phokis, Delphi) - Archaeological Service of Delphi, Ministry of Culture

 • D.Stefanakis (Univ of the Aegean) - Drones and Processing of aerial/satellite MSI images

 • Ass Prof A.Koh (Brandeis Univ, USA) - Archaeology of Late Bronze Age SE Mediterranean, Organic Residue Analysis

 • Ass Prof kate Birney (Wesleyan Univ, USA) - Mediterranean Bronze-Iron Age transition (ca. 1200 B.C.), Organic Residue Analysis

 • M.Panagopoulou (Univ. of Leiden) - MSc, PhD Cand. - Conservator