Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα - MigBord2012

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
8 Ιουν 2012 έως 10 Ιουλ 2012
Λέσβος

"Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους"

 

 

Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στις κοινωνικές επιστήμες.

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ δέχονται αιτήσεις για το Διεθνές Θερινό Σχολείο με τίτλο «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα» το οποίο θα λάβει χώρα στο Πλωμάρι της Λέσβου, από τις 28 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου 2012.

Οι ευρύτεροι κοινωνικο-οικονομικοί μετασχηματισμοί και οι συγκρούσεις στην Αφρική και στην Ασία την πρόσφατη περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση άτυπων μεταναστευτικών κινήσεων προς την Ελλάδα και γενικότερα την Ευρώπη. Η Ελλάδα και ειδικότερα ο Αιγαιακός χώρος αποτέλεσαν και αποτελούν μία από τις κύριες “πύλες” εισόδου στην Ευρώπη, καθώς η γεωγραφική τους θέση εντοπίζεται στο σταυροδρόμι διαφόρων πολιτισμών και πληθυσμών. Τα φαινόμενα αυτά έχουν προκαλέσει σημαντικές συζητήσεις για την διαπερατότητα των συνόρων την περίοδο της κρίσης, συζητήσεις που συνδέουν την ανακατασκευή των συνόρων με θέματα πολιτισμού, συγκρότησης της ταυτότητας και της ετερότητας, καθώς επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κρατική πολιτική. Έχοντας ως αφετηρία το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από την μελέτη των πολιτισμών, των μεταναστεύσεων και των συνόρων, το συγκεκριμένο Θερινό Σχολείο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι μεταναστεύσεις επηρεάζουν τις διαδικασίες ανακατασκευής των συνόρων, αλλά και διαμορφώνονται από αυτές, στο πλαίσιο ποικίλων πολιτισμικών συναντήσεων.

Το πρόγραμμα του θερινού σχολείου δομείται γύρω από τέσσερις θεματικούς άξονες:

α) Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη μελέτη της μετανάστευσης και των συνόρων.

β) Θεσμικές και πολιτικές πλευρές της μεταναστευτικής συνθήκης.

γ) Άτομα σε κίνηση, μεταναστευτικές ομάδες, πρόσφυγες και χώρες υποδοχής.

δ) Διαπολιτισμικές συναντήσεις ανάμεσα στα σύνορα και αλληλεπιδράσεις των πληθυσμών υποδοχής με τους μετανάστες επάνω στο σύνορο.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων και όλων των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου θα είναι στα αγγλικά.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εθνογραφικές ασκήσεις στο πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν μια μονάδα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, να βιώσουν τη ζωή στο σύνορο, να αντιληφθούν την πραγματικότητα της διαπερατότητας των συνόρων μέσα από το ταξίδι από τη Μυτιλήνη στο Αϊβαλί και να γνωρίσουν όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου. Ακόμη, θα αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες και θα μάθουν να εντάσσουν τα εθνογραφικά τους ευρήματα στα ευρύτερα τοπικά και παγκόσμια συμφραζόμενα. Τέλος, οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μέρος της έρευνάς τους στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους.

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Μαΐου 2012.

 Διδάσκοντες

Cowan Jane, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Sussex και Sussex Centre for Migration Research

Dimova Rozita, Επικ. Καθηγήτρια Κοιν/κής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο του Humboldt

Green Sarah, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Manchester και διευθύντρια του EatBordNet

Kalir Barak, Επικ. Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συνδιευθυντής του Institute for Migration and Ethnic Studies, Πανεπιστήμιο του Amsterdam

Lindo Flip, Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Amsterdam

Μουτάφη Βασιλική, Αν. Καθηγ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Αιγαίου

Μπακαλάκη Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΑΠΘ

Μπαμπίλης Τρύφων, διδάκτωρ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο του Leiden

Μυριβήλη Λενιώ, Λέκτορας Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Αιγαίου

Πετράκου Ηλέκτρα, Επικ. Καθηγήτρια Πολιτικής Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πετρίδου Έλια, Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πλεξουσάκη Έφη, Επικ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Αιγαίου

Ροζάκου Κατερίνα, διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Strating Alex, Καθηγ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Amsterdam

Τρουμπέτα Σεβαστή, Επικ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση migbord2012@aegean.gr