Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα - MigBord2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
2 Ιουλ 2019 έως 11 Ιουλ 2019
Λέσβος

Final Program

MON 1

 

Αrrival

21.00

Departure from Mytilene to Plomari

TUE 2

09.00-11.00

Introduction

Evthymios Papataxiarchis

12.00-14.00

Borders and Persons:
Unmixing and Fixing in the Post - Ottoman Southern Balkans

Jane Cowan

20.00

Welcome Reception

WED 3

09.00-13.00

At the Frontline of the European Refugee Crisis:
an Ethnographic Overview

Evthymios Papataxiarchis

18.00-20.00

Border Closures and Migrant Agency in the Mediterranean 

Ayşen Üstübici

 

THU 4

 

09.00-11.00

Departheid: The morbid governance of illegalized migrants
in western states 

Barak Kalir

12.00-14.00

Humanitarian Borders

Polly Pallister-Wilkins

 

FRI 5

 

08.30-20.00

FIELDTRIP

Marica Rombou-Levidi, Effie Plexousaki, Flip Lindo

 

SAT 6

09.00-11.00

"I Am Here to Stay":
Bodies Out of Place Struggling to Become Bodies in place

Marica Rombou Levidi

12.00-14.00

Reflection Session on the Fieldtrip

Marica Rombou-Levidi, Flip Lindo

SUN 7

 

Free Day

MON 8 09.00-11.00

Deexceptionalizing Displacement?
Humanitarianism, Precarity, and Neoliberal Governance in Greece

Heath Cabot

12.00-14.00

Locating People in the Aegean

 Sarah Green

18.00-21.00

PhD Seminar I

 

TUE 9

12.00-14.00

Museums and Migration: an international perspective

Alexandra Bounia

18.00-21.00

PhD Seminar II

WED 10

09.00-11.00

Doing research on/in the "migration crisis":
Ethical and methodological questions

Katerina Rozakou

12.00-14.00

The refugee crisis as a preparation stage for future exclusion

Nikos Xypolytas

THU 11

10.00-13.00 

Reflection Session

20.00

Farewell Party

FRI 12

08.00

Departure from Plomari to Mytilene