Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο: Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της Αγοράς - STTCAMP2018

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
16 Ιουλ 2018 έως 5 Αυγ 2018
Χίος

Prof. Amalia Polydoropoulou, Vice-Rector of Research, Development, Finance and Infrastructure, University of the Aegean

Prof. Helen Thanopoulou, Vice-Rector of Academic Affairs & Quality Assurance, University of the Aegean

Prof. Seraphim Kapros, Head of the Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean