Νέα Mέσα στην Τέχνη - XARTS2015

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
9 Ιουλ 2015 έως 19 Ιουλ 2015
Σύρος

Το θερινό σχολείο ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ επιχειρεί να εφαρμόσει όλες τις σύγχρονες μεθόδους ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στις Τέχνες με χρήση υπολογιστικών εργαλείων ανοικτού κώδικα, υλοποιώντας περιβαλλοντικά αυτόνομα συστήματα και κατάλληλες διεπαφές με το ανθρώπινο σώμα, καθοδηγούμενα όμως από ένα καλλιτεχνικό σχέδιο.

Στη διάρκεια του προγράμματος, το προτεινόμενο εκ μέρους του φοιτητή καλλιτεχνικό έργο θα δοκιμαστεί ως σχεδιαστικό κείμενο και θα επιλεγούν οι κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για την υλοποίησή του με βάση τα διαθέσιμα εργαλεία και τις δεξιότητες των διδασκόντων και των διδασκομένων. Η επέκταση της αντίληψης του καλλιτέχνη ως προς τις δυνατότητες των νέων μέσων και η ανάληψη εκ μέρους του δημιουργικής δράσης είναι το κύριο ζητούμενο του θερινού σχολείου. Οι δυνατότητες αυτές εκτείνονται σε όλες τις κατηγορίες σχεδίασης ενός καλλιτεχνικού έργου.

Οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες 4-5 ατόμων που θα υλοποιήσουν ένα συλλογικό έργο η καθεμία. Οι ομάδες θα επιλεγούν με βάση την ανάλυση των έργων που θα υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στο θερινό σχολείο.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο xarts2015@aegean.gr.

 

Το Θερινό Σχολείο υποστηρίζεται από το έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.