Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Τοπική Ανάπτυξη - innovis2016

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
11 Ιουλ 2016 έως 24 Ιουλ 2016
Νάξος

Το Τμήμας Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την πραγματοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2016 (INNOVIS 2016), στην Χώρα Νάξου, κατά το διάστημα 11 - 24 Ιουλίου 2016, με θέμα 'Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Τοπική Ανάπτυξη'.

 

Οργάνωση

Το Θερινό Σχολείο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιηθεί με επιτυχία τα προηγούμενα 13 συνεχή χρόνια (2003-2016), αρχικά στις Λεύκες Πάρου, και στην συνέχεια στην Χώρα Νάξου (Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).

Με την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2016 καλύπτεται το γνωστικό αντικείμενο της Νησιωτικής Πολιτιστικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου που αποτελεί τη φυσική κοιτίδα του νησιωτικού χώρου με τη σύγχρονη παγκόσμια ακτινοβολία της καθίσταται -με την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτού του Θερινού Σχολείου- ως Κέντρο Μελέτης της Νησιωτικότητας και της Τοπικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται η πρωτοπορία στον συντονισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Στόχος του Θερινού Σχολείου Νάξου 2016 είναι η μελέτη των θεμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών και χωρικών μεταβολών. Η προσέγγιση που θα δοθεί στο Θερινό Σχολείο είναι διεπιστημονική, όπως απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση μεθόδων προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, σύγχρονες τεχνικές & μεθόδους οικονομικής γεωγραφίας, μεθόδων επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και κοινωνιολογικών μεθόδων στην προσέγγιση της Τοπικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην προσέγγιση της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 Το Θερινό Σχολείο Νάξου 2016 θα καλύψει θέματα, όπως:

 Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Τοπική Ανάπτυξη

  • Εκαπίδευση και Δι αβίου Μάθηση: Σύγχρονες Προσεγγίσεις αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη

  • Περιφερειακός Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

  • Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Τοπική Ανάπτυξη

  • Νησιωτική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση/Κατάρτιση

  • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση

  • Σύγχρονα θέματα στην Εκπαίδευση, την δια βίου μάθηση και την κατάρτιση

  • Εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και κατάρτιση ως φορείς τοπικής ανάπτυξης
  • Εκπαιδευτικές στρατηγικές και οργανωτικές πρακτικές αναφορικά με την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη