Τίτλος Θερινού Σχολείου Πριν το 2017

Photos of opengov      7980

 

1. Social Events

DSC 0038    DSC 0108

DSC 0112    DSC 0120

DSC 0245    DSC 0567

DSC 0606    DSC 1863

DSC 1866    DSC 1864

 

2. Lectures and Invited Speakers

DSC 0186    DSC 0229

DSC 0390    DSC 0401

DSC 0602    DSC 2003

DSC 1983    DSC 2040

 DSC 2076    DSC 2110

 

3. Round Tables and Collaborative Workshops

DSC 0090    DSC 0091

DSC 0093    DSC 0096

 

DSC 0338    DSC 0339

DSC 0586    DSC 0597

DSC 0599