Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών - EnvAcademy2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
11 Ιουλ 2017 έως 17 Ιουλ 2017
Σκύρος

ΣΚΥΡΟΣ- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ/ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ ΑΠΟ ΚΥΜΗ