Ρυθμός - Λόγος - Κίνηση: Εφαρμοσμένες Παρεμβάσεις Τεχνών στην Ειδική Αγωγή - ArtsIntoSpecEdu2023

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
3 Ιουλ 2023 έως 12 Ιουλ 2023
Αθήνα

  • 3 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων)
  • e Σημειώσεις καθηγητών
  • portfolio μαθητείας
  • videos
  • μουσικά όργανα Orff για τεχνικές οργάνων και πρακτική
  • βιβλία
  • εποπτικός αθλητικός εξοπλισμός
  • Μουσικές Παρτιτούρες

Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα (διάλεξη, εργαστήριο, σεμινάριο κ.λπ.), πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, για την επίτευξη των εκάστοτε επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε προγραμματισμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το  ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστημα βασιζόμενο στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών. Το ECTS χρησιμοποιείται ευρέως στην τυπική τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες δραστηριότητες διά βίου μάθησης.