Θερινό Σχολείο στις Οπτικοακουστικές Τέχνες και την Επικοινωνία - AudioVisual2013

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
1 Ιουλ 2013 έως 7 Σεπ 2013
Λέσβος