ΒιοΤΕΧΝΗολογία - BioTechArt_2022

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
2 Σεπ 2022 έως 6 Σεπ 2022
Λήμνος

Υποβολή αιτήσεων ως 10/7/22

Δίδακτρα
Αποπληρωμή ως 12/8/22: 280€
Αποπληρωμή ως 12/8/22, άνεργοι: 200€
Αποπληρωμή ως 15/7/22: 200€
2 υποτροφίες (δωρεάν συμμετοχή) για προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΤΔ: κριτήριο βαθμός και λοιπά ακαδημαϊκά κριτήρια (σε περίπτωση ισοβαθμίας)