ΒιοΤΕΧΝΗολογία - BioTechArt_2022

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
2 Σεπ 2022 έως 6 Σεπ 2022
Λήμνος

1η Ημέρα (02-09-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

11:15

Δημήτριος
Σαρρής

Καλωσόρισμα Ένταξη  Εξοικείωση

Βιοτεχνολογία, Βιωματική συλλογική
δράση, Bio-group dynamique

Workshop

11:15

12:00

Μαρίνα Κανδρούδη

&

Δήμητρα
Νικολοπούλου

 

Λογοτεχνία,
Επιστήμη & Σώμα.
Τοπίο με Αργοναύτες
του Heiner Muller

Η συνάντηση του επιστημονικού λόγου
με τη λογοτεχνία ως πηγή
ενεργοποίησης, έμπνευσης,
καλλιτεχνικής διερεύνησης και
δημιουργίας

Workshop

12:00

12:15

-

Διάλειμμα

-

-

12:15

13:30

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Βιομετασχηματίζω
τον χώρο, τον χρόνο
και το σώμα

Κινησιογραφία χορογραφημένης
παρτιτούρας, σωματική
ενεργοποίηση, αισθησιοκινητικές
δράσεις, performative ασκήσεις

Workshop

13:30

14:30

Σωτήριος
Πιλαφίδης

Το τρυβλίο ως
καμβάς

Προσωπικο μικροβίωμα παλάμης σε
τρυβλίο και μικροβίωμα προσώπου σε
προσωπείο-τρυβλίο

Workshop

14:30

18:15

-

Coffee Brake/ Lunch

-

-

17:00

18:15

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Η μάσκα, η persona,
το προσωπείο

Ιστορία της performance μα και της τέχνης ευρύτερα. Πολυπρισματικές καλλιτεχνικές αναφορές. Ανοιχτή
συζήτηση- αναστοχασμός

Workshop

18:15

19:00

Σωτήριος
Πιλαφίδης

Συμβιωτικό
μικροβίωμα

Μικροοργανισμοί που συμβιώνουν πάνω μας και εντός μας

Διάλεξη

19:00

19:15

-

Διάλειμμα

-

-

19:15

20:00

Δημήτριος
Σαρρής

Μικροοργανισμοί και bio-based προϊόντα
προς βιώσιμη
ανάπτυξη.

Οι μικροοργ/σμοί ως κύτταρα-
εργοστάσια για την παραγωγή
μικροβιακών παραγώγων υψηλής
προστιθέμενης αξίας

Διάλεξη

 

 

2η Ημέρα (03-09-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

10:30

Μαρίνα Κανδρούδη

&

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Λογοτεχνία,
επιστήμη και σώμα.
O Mαρκοβάλντο του
Ι. Καλβίνο

Η συνάντηση του επιστημονικού λόγου
με τη λογοτεχνία ως πηγή
ενεργοποίησης, έμπνευσης,
καλλιτεχνικής διερεύνησης και
δημιουργίας

Workshop

10:30

12:00

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Νεκρή φύση &
Ιστορία της τέχνης

Εφαρμογή ασκήσεων δημιουργικής
γραφής, performance art &
εκπαιδευτικού δράματος

Workshop

12:00

12:30

-

Διάλειμμα

-

-

12:30

13:30

Σωτήριος
Πιλαφίδης

Low tech καλλιέργεια
μανιταριών

Από την τροφή παράγω τροφή με
υπόστρωμα άχρηστο υλικό

Workshop

13:30

17:00

-

Coffee Break/ Lunch

-

-

17:00

18:00

Σωτήριος
Πιλαφίδης

Μύκητες:
Ανακυκλωτές,
αποδομητές,
δημιουργοί

Από το σκοτάδι στο φως. Οι μύκητες
αφομοιώνοντας τη νεκρή φύση
ανακυκλώνουν τη ζωή και δημιουργούν.

Διάλεξη

18:00

19:00

Δημήτριος
Σαρρής

Θησαυρός ο
άνθρακας!

Απόβλητες εκροές ως υπόστρωμα
ανάπτυξης μικροοργανισμών για την
παραγωγή πολύτιμων συστατικών

Διάλεξη

19:00

21:00

Όλοι οι εισηγητές

Ηλιοβασίλεμα στο κάστρο της Μύρινας και περιήγηση στον οικισμό

-

Ελεύθερη
συνάντηση

 

 

3η Ημέρα (04-09-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

10:30

Μαρίνα Κανδρούδη

&

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Λογοτεχνία,
επιστήμη και σώμα.
Η Ελιά, Κ. Παλαμάς

Η συνάντηση του επιστημονικού λόγου
με τη λογοτεχνία ως πηγή
ενεργοποίησης, έμπνευσης,
καλλιτεχνικής διερεύνησης και
δημιουργίας

Workshop

10:30

11:30

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Ελαιογραφίες στην
ιστορία της τέχνης

Η ελιά στην ηθογραφία της ελληνικής
ζωγραφικής. Φύτευση κουκουτσιών στο
ύπαιθρο

Fieldwork

11:30

11:45

-

Διάλειμμα

-

-

11:45

12:45

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Τέχνη εκροών

Ζωγραφική υφασμάτινης τσάντας με
υλικά στην παλέτα υγρά απόβλητα
ελαιουργείου και οινολάσπες

Workshop

12:45

13:45

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Andy Warholl και
κονσέρβες Campbell.
Pop art, συσκευασίες
φαγητών

Δημιουργώ τη δική μου
εικονογραφημένη συσκευασία για
μπουκάλια και κονσέρβες

Workshop

13:45

17:00

-

Διάλειμμα

-

-

17:00

18:30

Κωνσταντίνος
Γκατζιώνης

Δοκιμή Τροφίμων

Diet of happiness: Τροφή, σώμα, αισθήσεις, διάθεση, συναισθήματα

Εργαστήριο

18:30

18:45

-

Διάλειμμα

-

-

18:45

20:45

Κωνσταντίνος
Γκατζιώνης

Τρόφιμο, κοινωνία
και πολιτική

Πώς το μικροβίωμα επηρεάζει τη
διατροφή και πώς η διατροφή επηρεάζει
τη διάθεση

Διάλεξη

 

 

4η Ημέρα (05-09-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

10:30

Σωτήριος
Πιλαφίδης

Κάτι ζυμώνεται.
Επιλεγμένα και...
αυθόρμητα. Βλέπω,
ακούω, μυρίζω τη
μεταμόρφωση

Αλκοολική ζύμωση με εμβολιασμό
και αυθόρμητα

Workshop

10:30

11:30

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Άτομο, μεταμόρφωση
και ζύμωση

Performative ασκήσεις γύρω από την
έννοια της ζύμωσης. Συλλογικό
ζύμωμα ψωμιού στο ύπαιθρο

Fieldwork

11:30

12:30

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Χάρτινες
μεταμορφώσεις. Το
χαρτί ως υλικό
πολλαπλών
μεταμορφώσεων

Υπαίθρια δημιουργία κοστούμιων,
περιβάλλοντα δράσης και εφήμερα
installations χρησιμοποιώντας το
χαρτί ως υλικό

Fieldwork

12:30

13:00

-

Διάλειμμα

-

-

13:00

13:30

Μαρίνα Κανδρούδη

&

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Λογοτεχνία, επιστήμη
και σώμα. Καλοσύνη
στις Λυκοποριές,
Ο.Ελύτης

Η συνάντηση του επιστημονικού
λόγου με τη λογοτεχνία ως πηγή
ενεργοποίησης, έμπνευσης,
καλλιτεχνικής διερεύνησης και
δημιουργίας

Workshop

13:30

17:00

-

Coffee Break/ Lunch

-

-

17:00

21:00

Δημήτριος
Σαρρής

Οίνος. Η αρχαία τέχνη
της ζύμωσης δημιουργεί
και μεγαλουργεί.

Επίσκεψη σε οινοποιείο

Εκπαιδευτική
εκδρομή

 

 

 

 

5η Ημέρα (06-09-2022)

Έναρξη

Λήξη

Εισηγητής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

09:30

11:00

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Το στοιχείο του εφήμερου.
Εφήμερα installations

Εισήγηση παρουσίασης,
case studies
συμμετεχόντων/
συμμετεχουσών

Συνεδρία
αξιολόγησης

11:00

12:00

Μαρίνα Κανδρούδη

&

Δήμητρα
Νικολοπούλου

Λογοτεχνία, επιστήμη και σώμα

Λογοτεχνικό κείμενο αποχαιρετισμού

Workshop

12:00

12:15

-

Διάλειμμα

-

-

12:15

12:30

Δημήτριος
Σαρρής

Αξιολόγηση Θερινού Σχολείου και Εισηγητών από τις/ τους συμμετέχουσες/ συμμετέχοντες

-

Συνεδρία
αξιολόγησης

12:30

14:30

Δήμητρα
Νικολοπούλου

&

Μαρίνα Κανδρούδη

Τοποθέτηση έργων τέχνης,
εφήμερων installations

-

Συνεδρία
αξιολόγησης