11ο Συνέδριο Αναλογιστικής Επιστήμης και Χρηματοοικονομικών στη Σάμο - CASF2020

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
19 Μάιος 2020 έως 23 Μάιος 2020
Σάμος

Mogens Bladt – University of Copenhagen, Denmark

Ruodu Wang University of Waterloo, Canada

Tom Salisbury – York University, Canada

Lukasz Delong Warsaw School of Economic, Poland

Boualem Djehiche – KTH Stockholm, Sweden

Xavier Milhaud – ISFA University of Lyon1, France