11ο Συνέδριο Αναλογιστικής Επιστήμης και Χρηματοοικονομικών στη Σάμο - CASF2020

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
19 Μάιος 2020 έως 23 Μάιος 2020
Σάμος

Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιρέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμος Δυτικής Σάμου.