Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2013

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
1 Ιουλ 2013 έως 6 Ιουλ 2013
Λέσβος

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου δομείται στις πέντε παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων

Θεματική Ενότητα 2: Εισαγωγή στο Λογισμικό και τη Γλώσσα Προγραμματισμού R

Θεματική Ενότητα 3: Κλασικές Στατιστικές Μέθοδοι

Θεματική Ενότητα 4: Προχωρημένες Στατιστικές Μέθοδοι

Θεματική Ενότητα 5: Ανάλυση Δεδομένων Μελετών Περίπτωσης από την Οικολογία και τη Βιολογία της Διατήρησης

 

Πρόγραμμα 

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

9-10

Η ανάγκη Ποσοτικοποίησης της Οικολογίας και η Ανάλυση Δεδομένων

(Τρούμπης)

Προγραμματισμός με τη γλώσσα R

(Ματθιόπουλος)

Γενικά Γραμμικά Μοντέλα, GLMMs, GAMs

(Ματθιόπουλος)

Ανάλυση και Μοντελοποίηση της Περιβαλλοντικής Μεταβλητότητας

(Halley)

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων στην Παράκτια Διαχείριση  

(Τσιρτσής)

Ανάλυση Δεδομένων Λειτουργικής Οικολογίας

(Φύλλας)

10-11

Τα βασικά του R

(Μπεσμπέας - Κόκκορης)

Προγραμματισμός με τη γλώσσα R

(Ματθιόπουλος)

Γενικά Γραμμικά Μοντέλα, GLMMs, GAMs

(Ματθιόπουλος)

Ανάλυση και Μοντελοποίηση της Περιβαλλοντικής Μεταβλητότητας

(Halley)

Ανάλυση Δεδομένων Φυτοπλαγκτικών Συναθροίσεων

(Σπαθάρη)

Ανάλυση Δεδομένων Λειτουργικής Οικολογίας

(Φύλλας)

11-12

Αντικείμενα Δεδομένων: Διανύσματα, Πίνακες, Λίστες

(Μπεσμπέας – Κόκκορης)

Έλεγχος Υποθέσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης

(Ματθιόπουλος)

Γενικά Γραμμικά Μοντέλα, GLMMs, GAMs

(Ματθιόπουλος)

Ανάλυση και Μοντελοποίηση της Περιβαλλοντικής Μεταβλητότητας

(Halley)

 Ανάλυση Δεδομένων Φυτοπλαγκτικών Συναθροίσεων

(Σπαθάρη)

Ανάλυση Δεδομένων Λειτουργικής Οικολογίας

(Φύλλας)

12-13

Εισαγωγή Δεδομένων

(Μπεσμπέας – Κόκκορης)

Βασικές Αρχές Πειραματικού Σχεδιασμού & Δειγματοληψίας

(Ματσίνος)

Ανάλυση Αλιευτικών Δεδομένων με σκοπό τη Διαχείριση

(Γεωργακαράκος)

Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων και Μοντελοποίηση

(Ματθιόπουλος-Μπεσμπέας)

Στρογγυλό Τραπέζι – Ανάλυση Δεδομένων Συμμετεχόντων

(όλοι οι διδάσκοντες)

 Αξιολόγηση

(Δημητρακόπουλος – Κόκκορης – Μπεσμπέας – Ματθιόπουλος - Μαζάρης)

13-14

Στατιστικές συναρτήσεις

(Μπεσμπέας -Δημητρακόπουλος)

Βασικές αρχές Πειραματικού Σχεδιασμού Σχεδιασμού & Δειγματοληψίας

(Ματσίνος)

Ανάλυση Αλιευτικών Δεδομένων με σκοπό τη Διαχείριση

(Γεωργακαράκος)

Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων και Μοντελοποίηση

(Ματθιόπουλος-Μπεσμπέας)

Στρογγυλό Τραπέζι – Ανάλυση Δεδομένων Συμμετεχόντων

(όλοι οι διδάσκοντες)

Αξιολόγηση

(Δημητρακόπουλος – Κόκκορης – Μπεσμπέας – Ματθιόπουλος - Μαζάρης)

14-15

 

 

Ανάλυση Αλιευτικών Δεδομένων με σκοπό τη Διαχείριση

(Γεωργακαράκος)

 

 

 

15-16

 

 

 

Ελεύθερος Χρόνος

 

 

 

16-17

 

 

Ελεύθερος Χρόνος

 

 

 

17-18

Στατιστικές συναρτήσεις

(ΜπεσμπέαςΔημητρακόπουλος)

Γραμμική Παλινδρόμηση

(Μπεσμπέας)

Ελεύθερος Χρόνος

Ανάλυση Οικολογικών & Περιβαλλοντικών  Χρονοσειρών

(Halley)

Ανάλυση Δεδομένων για τη Διατήρηση Βιοποικιλότητας

(Καλλιμάνης-Μαζάρης)

 

18-19

Ανάλυση Δεδομένων

(Μπεσμπέας - Δημητρακόπουλος)

Γραμμική Παλινδρόμηση

(Μπεσμπέας)

Ελεύθερος Χρόνος

Ανάλυση Οικολογικών & Περιβαλλοντικών  Χρονοσειρών

(Halley)

Ανάλυση Δεδομένων για τη Διατήρηση Βιοποικιλότητας

(Καλλιμάνης-Μαζάρης)

 

19-20

Γραφήματα στο R

(Μπεσμπέας)

Μη  Γραμμική Παλινδρόμηση

(Μπεσμπέας)

Ελεύθερος Χρόνος

Ανάλυση Οικολογικών & Περιβαλλοντικών  Χρονοσειρών

(Halley)

Ανάλυση Δεδομένων για τη Διατήρηση Βιοποικιλότητας

(Καλλιμάνης-Μαζάρης)