Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων - EcoDAR2014

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
7 Ιουλ 2014 έως 12 Ιουλ 2014
Κρήτη