Τίτλος Θερινού Σχολείου Πριν το 2017

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου δομείται στις πέντε παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Λογισμικό και τη Γλώσσα Προγραμματισμού R με πρακτικές Ασκήσεις.

Θεματική Ενότητα 2: Κλασικές Στατιστικές Μέθοδοι με πρακτικές Ασκήσεις (π.χ. Hypothesis Testing, Confidence Intervals, ANOVA, Linear Regression).

Θεματική Ενότητα 3: Προχωρημένες Στατιστικές Μέθοδοι με πρακτικές Ασκήσεις (π.χ. Multivariate Data Analysis, GAMs, GLMMs, Mixed Effects Models, Spatial Data Analysis, Non-Linear Models).

Θεματική Ενότητα 4: Ανάλυση Δεδομένων Μελετών Περίπτωσης από την Οικολογία.

  

 Programme

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

9-10

R basics

(Besbeas – Matthiopoulos – Dimitrakopoulos - Nisiotis)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Non-Linear Regression (Besbeas)

GAMs, More Flexible Models (Matthiopoulos)

Fish Habitat Modeling (Tserpes)

Environmental Data Analysis on Coastal Management (Tsirtsis)

10-11

Data Objects: Vectors, Matrices, Lists

(Besbeas)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Non-Linear Regression (Besbeas)

Mixed Effects Models (Matthiopoulos)

Fish Habitat Modeling (Tserpes)

Biodiversity Data Analysis

(Tsirtsis)

11-12

Data Input

(Besbeas- Nisiotis)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Practicals – Non-Linear Regression (Besbeas - Nisiotis)

Mixed Effects Models (Matthiopoulos)

Fish Habitat Modeling (Tserpes)

Biodiversity Data Analysis

(Tsirtsis)

12-13

Statistical Functions (Besbeas)

Hypothesis Testing and Confidence Intervals (Matthiopoulos)

General Linear Models, GLMMs (Matthiopoulos)

Practicals – Mixed Effect Models (Matthiopoulos – Fyllas-Nisiotis)

Spatial Data Analysis and Modeling (Matthiopoulos - Besbeas)

 Students’ Evaluation (all instructors)

13-14

Statistical Functions (Besbeas)

Analysis of Variance (Fyllas)

General Linear Models, GLMMs (Matthiopoulos)

Practicals – Mixed Effect Models (Matthiopoulos – Fyllas-Nisiotis)

Spatial Data Analysis and Modeling (Matthiopoulos - Besbeas)

 Students’ Evaluation  (all instructors)

14-15

Lunch

Lunch

Practicals – GLMMs (Matthiopoulos – Fyllas)

Lunch

Lunch

 

15-16

 

Data Analysis

(Besbeas)

Resampling techniques (Fyllas)

Lunch

Multivariate Data Analysis

(Kokkoris - Fyllas)

Benthic Community Data Analysis (Lampadariou)

 

16-17

Graphics in R (Besbeas)

Linear Regression - (Besbeas)

Free Time

Practicals – Multivariate Data Analysis

(Fyllas – Tsirtsis)

Benthic Community Data Analysis (Lampadariou)

 

17-18

Practicals (Besbeas – Kokkoris-Nisiotis)

Linear Regression Practicals (Besbeas - Nisiotis)

Free Time

Practicals –Multivariate Data Analysis

(Fyllas – Kokkoris)

Benthic Community Data Analysis (Lampadariou)

 

21-...

 

 

Formal Dinner

 

 

 

 Figure by Ν.Μ. Fylllas

  

 Programme

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

9-10

R basics

(Besbeas – Matthiopoulos – Dimitrakopoulos - Nisiotis)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Non-Linear Regression (Besbeas)

GAMs, More Flexible Models (Matthiopoulos)

Fish Habitat Modeling (Tserpes)

Environmental Data Analysis on Coastal Management (Tsirtsis)

10-11

Data Objects: Vectors, Matrices, Lists

(Besbeas)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Non-Linear Regression (Besbeas)

Mixed Effects Models (Matthiopoulos)

Fish Habitat Modeling (Tserpes)

Biodiversity Data Analysis

(Tsirtsis)

11-12

Data Input

(Besbeas- Nisiotis)

Programming in R

(Matthiopoulos)

Practicals – Non-Linear Regression (Besbeas - Nisiotis)

Mixed Effects Models (Matthiopoulos)

Fish Habitat Modeling (Tserpes)

Biodiversity Data Analysis

(Tsirtsis)

12-13

Statistical Functions (Besbeas)

Hypothesis Testing and Confidence Intervals (Matthiopoulos)

General Linear Models, GLMMs (Matthiopoulos)

Practicals – Mixed Effect Models (Matthiopoulos – Fyllas-Nisiotis)

Spatial Data Analysis and Modeling (Matthiopoulos - Besbeas)

 Students’ Evaluation (all instructors)

13-14

Statistical Functions (Besbeas)

Analysis of Variance (Fyllas)

General Linear Models, GLMMs (Matthiopoulos)

Practicals – Mixed Effect Models (Matthiopoulos – Fyllas-Nisiotis)

Spatial Data Analysis and Modeling (Matthiopoulos - Besbeas)

 Students’ Evaluation  (all instructors)

14-15

Lunch

Lunch

Practicals – GLMMs (Matthiopoulos – Fyllas)

Lunch

Lunch

 

15-16

 

Data Analysis

(Besbeas)

Resampling techniques (Fyllas)

Lunch

Multivariate Data Analysis

(Kokkoris - Fyllas)

Benthic Community Data Analysis (Lampadariou)

 

16-17

Graphics in R (Besbeas)

Linear Regression - (Besbeas)

Free Time

Practicals – Multivariate Data Analysis

(Fyllas – Tsirtsis)

Benthic Community Data Analysis (Lampadariou)

 

17-18

Practicals (Besbeas – Kokkoris-Nisiotis)

Linear Regression Practicals (Besbeas - Nisiotis)

Free Time

Practicals –Multivariate Data Analysis

(Fyllas – Kokkoris)

Benthic Community Data Analysis (Lampadariou)

 

21-...

 

 

Formal Dinner

 

 

 

 Σχήμα: Ν. Φύλλας