Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών 2018 - EnvAcademy2018

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
9 Ιουλ 2018 έως 15 Ιουλ 2018
Σκύρος

175 Ευρώ - για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

275 Ευρώ - Για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.