Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών 2018 - EnvAcademy2018

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Περιβάλλοντος
9 Ιουλ 2018 έως 15 Ιουλ 2018
Σκύρος

1η Ημέρα (Δευτέρα 09-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

08:00

02:00

Κωνσταντίνα Σκαναβή

 

1.1.Δυνατότητες αμφισβήτησης, ανάλυσης και ερμηνείας

Περιβαλλοντική Παιδεία

Διάλεξη

10:00

02:00

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΕΒΕΝΤΗ

 

1.2.Γνώση Περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων

  • Δεξιότητες για την κατανόηση και την αντιμετώπιση

Περιβαλλοντική Παιδεία

Διάλεξη

12:00

01:30

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

 

1.3.Θεμελιώδη χαρακτηριστικά και στόχοι της Π.Ε.

(Μέθοδοι Απορρύπανσης)

Περιβαλλοντική Παιδεία

Διάλεξη

13:30

01:30

Coffee Break/Lunch

     

Coffee Break/Lunch

15:00

02:00

Κωνσταντίνα Σκαναβή

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

1.4 Προσωπική και πολιτική ευθύνη (Μέθοδοι Απορρύπανσης)

Περιβαλλοντική Παιδεία

 

 

 

 

 

 

Περιβαλλοντική Παιδεία

Διάλεξη

17:00

02:00

ΠΑΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

2.1Θεμελιώδη χαρακτηριστικά και στόχοι της Π.Ε.

 

(Ψυχολογική υγεία)

Θεμέλια Π.Ε.

Διάλεξη

 

2η Ημέρα (Τρίτη 10-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

08:00

3:00

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

 

2.2 Πως εφαρμόζεται η Π.Ε.

 

(Περιβαλλοντικής Επιστήμης: Αξιολόγηση της επίδοσης 

μεταπτυχιακών φοιτητών στη χρήση μοντέλων βιωματικής μάθησης)

Θεμέλια Π.Ε.

Διάλεξη

11:00

1:30

ΚΟΥΝΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

 

2.3 Η εξέλιξη του πεδίου

 

Θεμέλια Π.Ε.

Διάλεξη

13:30

01:30

Coffee Break/Lunch

 

 

 

Coffee Break/Lunch

15:00

01:30

Κωνσταντίνα Σκαναβή

 

3.1.Παραδειγματική πρακτική περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ι

3.2.Έμφαση στην εκπαίδευση, όχι στην υπεράσπιση

Επαγγελματικές Ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

Workshop

16:30

1:00

ΚΟΥΝΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

 

3.3 Η συνεχής μάθηση και η επαγγελματική ανάπτυξη

Επαγγελματικές Ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

Διάλεξη

17:30

02:00

ΒΑΝΕΣΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

4.1Γνώση των μαθητών

4.2Γνώση των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών

4.3Σχεδιασμός διδασκαλίας

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

Διάλεξη

 

3η Ημέρα (Τετάρτη  11-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

8:00

6:00

ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Γνώση των υλικών και των πόρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

(Ανθρώπινα Δικαιώματα)

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

2:30

1:30

Coffee Break/Lunch

 

 

 

Coffee Break/Lunch

16:00

3:00

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΙΒΑΝΝΗΣ

4.4 Γνώση των υλικών και των πηγών Π.Ε.

 (Ανθρώπινα Δικαιώματα)

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

workshop

19:00

03:30

Κωνσταντίνα Σκαναβή

     

Επίσημο Δείπνο (Dinner)

 

4η Ημέρα (Πέμπτη 12-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

08:00

05:00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ

 

 4.5 Τεχνολογίες που βοηθούν στη μάθηση

 

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

Διάλεξη

13:00

01:30

ΒΑΝΕΣΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Τεχνολογίες που βοηθούν στη μάθηση

4.6 Ρυθμίσεις διδασκαλίας

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

Διάλεξη

14:30

01:30

Coffee Break/Lunch

     

Coffee Break/Lunch

17:00

02:30

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΛΑΚΑ

 

4.7 Προγραμματισμός προγράμματος σπουδών

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

Διάλεξη

 

5η Ημέρα (Παρασκευή 13-07-2018)

 

 

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

8:00

06:30

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΛΑΚΑ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ

Γνώση Περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων ΙΙ

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

ΔΙΑΛΕΞΗ

14:30

01:30

Coffee Break/Lunch

     

Coffee Break/Lunch

17:00

01:00

ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΥΝΑΝΗ

 

4.7 Προγραμματισμός προγράμματος σπουδών

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

Διάλεξη

18:00

01:00

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΕΒΕΝΤΗ

 

5.1 Ένα κλίμα μάθησης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος

Ενίσχυση της μάθησης και προώθηση της συμμετοχής

Workshop

19:00

01:00

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΛΑΚΑ

 

5.2 Ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και συνεργασίας

Ενίσχυση της μάθησης και προώθηση της συμμετοχής

Διάλεξη

 

6η Ημέρα (Σάββατο 14-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

08:00

01:00

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΕΒΕΝΤΗ

 

5.3Ευέλικτη και ευαίσθητη εκπαίδευση

Ενίσχυση της μάθησης και προώθηση της συμμετοχής

Διάλεξη

9:00

01:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

6.1Αποτελέσματα μαθητών

Εκτίμηση και αξιολόγηση

Διάλεξη

10:00

02:00

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΛΑΚΑ

 

6.2 Αξιολόγηση που αποτελεί μέρος της διδασκαλίας

Εκτίμηση και αξιολόγηση

 Workshop

12:00

02:00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

 

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Σχεδιασμός και εφαρμογή Π.Ε.

Διάλεξη

14:00

02:00

Coffee Break/Lunch

     

Coffee Break/Lunch

17:00

06:00

Κωνσταντίνα Σκαναβή

 

Παραδειγματική πρακτική περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΙΙ

Επαγγελματικές ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

Workshop

23:00

02:30

Κωνσταντίνα Σκαναβή

 

Τελετή αποφοίτησης

 

Επίσημο Δείπνο (Dinner)

 

7η Ημέρα ( Κυριακή 15-07-2018)

 

Ώρα

Διάρκεια

Εισηγητής

Αναπληρωτής

Θέμα

Κατηγορία

Τύπος

08:00

01:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

6.3 Βελτίωση διδασκαλίας

Εκτίμηση και αξιολόγηση

Διάλεξη

09:00

02:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

6.4 Αξιολόγηση προγραμμάτων

Εκτίμηση και αξιολόγηση

Workshop

11:30

02:00

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΗΣ

 

Αξιολόγηση προγραμμάτων

(Στατιστική Υπηρεσία)

Εκτίμηση και αξιολόγηση

Workshop

14:30

02:30

Coffee Break/Lunch

     

Coffee Break/Lunch