Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας διεθνής παράγοντας - Govart2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
9 Ιουλ 2018 έως 19 Ιουλ 2018
Λέσβος

     


GovUnet Summer School, Molyvos, Lesbos island 2017


GovUnet Summer School, Mytilene, Lesbos island 2017


GovUnet - Ferbuary 2017 Network Meetting


GovART Summer School, Mytilene, Lesbos island 2016


GovART Summer School, Mytilene, Lesbos island 2015


GovART Summer School, Mytilene, Lesbos island 2014


GovART Summer School, Molyvos, Lesbos island 2013

 

Mytilene Aerial Video: https://www.youtube.com/watch?v=w9UswgqDk34


University of the Aegean, Mytilene, University Hill