Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας διεθνής παράγοντας - Govart2018

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
9 Ιουλ 2018 έως 19 Ιουλ 2018
Λέσβος

     Prof. Panagiotis Grigoriou, University of the Aegean          C:\Users\p.grigoriou\Pictures\download.jpg

     Prof. Pierre Vercauteren, Catholic University of Louvain     http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/018348bf-3874-4775-821e-656bbeecb61d/Logo_UCL_DEF_cadre_UCL_RVB.jpg?guest=true

     Prof. Philippe Poirier, University of Luxembourg              Logo Université du Luxembourg

     Prof. Foteini Asderaki, University of Piraeus                     Αποτέλεσμα εικόνας για πανεπιστημιο πειραια logo