ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ: Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής - MedFood2012

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
26 Αυγ 2012 έως 31 Αυγ 2012
Λήμνος