Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα - MigBord2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
6 Ιουλ 2020 έως 16 Ιουλ 2020
Λέσβος

MON 6

 

Arrival

 

TUE 7

09.00-11.00

Introduction

Evthymios Papataxiarchis

12.00-14.00

Borders and Persons: Unmixing and fixing

in the Post-Ottoman Southern Balkans

 Jane Cowan

20.00

Welcome Reception

 

WED 8

9.00-11.00

At the Frontline of the European Refugee Crisis: An ethnographic overview

Evthymios Papataxiarchis

12.00-14.00

At the Frontline of the European Refugee Crisis: An ethnographic overview

Evthymios Papataxiarchis

 

THU 9

 

09.00-11.00

Deexceptionalizing displacement?

Heath Cabot

12.00-14.00

Humanitarianism and solidarity

Katerina Rozakou

20.00-22.00

Film Screening

 

 

FRI 10

 

09.00-11.00

Locating people in the Aegean

 Sarah Green

12.00-14.00

 

Doing research on/in the "migration crisis":

Ethics and methodological questions

Katerina  Rozakou

 

 

SAT 11

09.00 – 18.00

FIELDTRIP

Heath Cabot, Marica Rombou-Levidi, Effie Plexousaki, Flip Lindo

 

SUN 12

 

Free Day

 

MON 13

9.00-11.00

Reflection Session on the Fieldtrip

Marica Rombou-Levidi, Flip Lindo

 

12.00-14.00

Reflection Session on the Fieldtrip

Heath Cabot, Effie Plexousaki

 

TUE 14

9.00-11.00

Globalization, borders and migrations

Laurie Kain-Hart

 

12.00-14.00

Departheid: The morbid governance of

illegalized migrants in western states

Barak Kalir

 

 

18.00-20.00

 

PHD Seminar I

 

 

 

 

09.00 – 11.00

Flip Lindo

 

10.00 – 12.00

"I Am Here to Stay":
Bodies Out of Place Struggling to Become Bodies in place

Marica Rombou-Levidi

 

WED 15

18.00-20.00

PHD Seminar II

 

 

 

THU 16

09.00 – 11.00

Reflection Session

 

20.00

Farewell Party

 

 

FRI 17

 

Departure from Plomari to Mytilene