Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα - MigBord2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
4 Ιουλ 2022 έως 14 Ιουλ 2022
Λέσβος

Αpplications close on Sunday 5th of June 2022 (23:59 EET). 

As there is a large number of applications, the time of submitting your application will be also taken into account.

*Please bear in mind that the system does not support the option of saving, so you should better fill in the application form when you are ready to submit it.