Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης - Soc2012

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
2 Ιουλ 2012 έως 13 Ιουλ 2012
Λέσβος