Οικονομική Ολοκλήρωση – Ευκαιρία ή απειλή για το Μέλλον της Ευρώπης; - Sociotax2024

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2024 έως 5 Ιουλ 2024
Διαδικτυακά

1-5 Ιουλίου 2024 (υποχρεωτική παρακολούθηση απογευματινές ώρες 5-9μμ)

 Διαδικτυακά, χωρίς δίδακτρα

Ο τίτλος του 2ου Θερινού Σχολείου είναι «Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση – Ευκαιρία ή απειλή για το Μέλλον της Ευρώπης; - Sociotax 2024».
Ο κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής και Φορολογικής Πολιτικής, η καταπολέμηση της διαφθοράς και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Θεσμών προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί το οικοδόμημα της Ευρωζώνης και η ανθεκτικότητά του στις κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας σε αντιδιαστολή με φαινόμενα φοροδιαφυγής και απάτης που αποτρέπουν τη σύγκλιση και οδηγούν στην υψηλή απόκλιση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί η Τραπεζική και η Τελωνειακή Ένωση σε αντιπαραβολή με την επιθυμητή Δημοσιονομική Ένωση που θα οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση. Ταυτοχρόνως, θα αναδειχθούν οι οικονομικές, δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές που ανέπτυξαν τα Ευρωπαϊκά κράτη απέναντι στις κρίσεις, η ανθεκτικότητα διαφόρων κλάδων της οικονομίας και τα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι θα παρουσιαστούν φαινόμενα διαφθοράς που εντοπίστηκαν και αναδείχθηκαν σε εθνικό επίπεδο από ειδήμονες της δημόσιας διοίκησης.

Το 2ο Θερινό Σχολείο Sociotax χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Έργου «Jean Monnet Module Sociotax 2023-2025» και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής του οποίου είναι ο Καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου.

Το Jean Monnet Module Sociotax περιλαμβάνει θερινά σχολεία και ταχύρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Φορολογική και Δημοσιονομική Πολιτική, εν είδει συνεδρίων, στα οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και υποψήφιοι διδάκτορες από διάφορα Πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας αλλά και φορείς της ελληνικής και ευρωπαϊκής σκηνής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΠΑ, ΔΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας, Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Ε.Ε., Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΑΔΕ, Φ.Ο.Τ.Α., κτλ).

Το 2ο Θερινό Σχολείο Sociotax 2024, έρχεται να διαδεχτεί το πρώτο επιτυχημένο Θερινό Σχολείο που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2023, το οποίο είχε περισσότερους από 70 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με θεματικό τίτλο «Κρίσεις, διαφθορά και οι δημοσιονομικές και φορολογικές συνέπειες στον Ευρωπαίο πολίτη». Επιπλέον, το 2023, στα πλαίσια των ακαδημαϊκών δράσεων του Jean Monnet Module Sociotax, πραγματοποιήθηκε και το πρώτο Ταχύρυθμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής και Φορολογικής Ένωσης», το οποίο στέφθηκε και αυτό με επιτυχία.