Νέα Μέσα στην Τέχνη - XARTS2017

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
22 Σεπ 2017 έως 30 Σεπ 2017
Σύρος

Οι προσκεκλημένοι εισηγητές στο XARTS 2017 προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του Animasyros 10 (βλ. Πρόγραμμα) και στην ερευνητική ομάδα του XARTS (βλ. Οργανωτική Επιτροπή). Προσκεκλημένοι εισηγητές στο XARTS 2019 προβλέπεται να είναι οι Zeynep Akcay (Yasar University, Turkey), Max Hattler (City University of Hong Kong), Serge Verny (ENSAD, France) και Jeffrey Shaw (Ecole Polytechnique de Lausanne, Switzerland), οι οποίοι θα συντονίσουν αντίστοιχες συνεδρίες του διεθνούς συνεδρίου.