Πληθυσμιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και τον ευρύτερο γεωπολιτικό της χώρο - demo2015

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
27 Ιουλ 2015 έως 7 Αυγ 2015
Πάρος

Γενικές πληροφορίες (οργάνωση-διαμονή-φοίτηση)

 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου διοργανώνουν Θερινό Σχολείο στις Λεύκες της Πάρου από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 7 Αυγούστου 2015.

 

Αντικείμενο του Θερινού Σχολείου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι το θέμα: «Οι πληθυσμιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και στον ευρύτερο γεωπολιτικό της χώρο».

 

Η φοίτηση στο Θερινό Σχολείο Πάρου είναι δωρεάν και η διαμονή φοιτητών και καθηγητών εξασφαλίζεται από το Δήμο Πάρου στο παραδοσιακό κτίριο του «Σπιτιού της Λογοτεχνίας» στις Λεύκες της Πάρου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας ή ισότιμων της αλλοδαπής. Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του Θερινού Σχολείου Πάρου θα ανέλθει στους εικοσιπέντε (25). Θα επιλεγούν, κατά προτεραιότητα, μεταπτυχιακοί φοιτητές και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί από τα δύο τελευταία έτη σπουδών τους από τα πανεπιστημιακά τμήματα που διοργανώνουν το θερινό σχολείο και άτομα από την τοπική κοινωνία της Πάρου. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβεί τον προβλεπόμενο, θα γίνει κλήρωση.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτόπια άσκηση κατά τις πρωινές ώρες και διαλέξεις από επιλεγμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές κατά τις απογευματινές. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι υποβολές αιτήσεων έχουν αρχίσει! Προθεσμία υποβολής αίτησης: 26/6/2015.