Πληθυσμιακές εξελίξεις στην Ελλάδα και τον ευρύτερο γεωπολιτικό της χώρο - demo2015

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
27 Ιουλ 2015 έως 7 Αυγ 2015
Πάρος

Θερινό Σχολείο Πάρου 2006


Επίσκεψη του Θερινού Σχολείου σε τοπικό οινοποιείο (2010)