Πρώτο Θερινό Σχολείο στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα - eBiz2013

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
28 Ιουλ 2013 έως 4 Αυγ 2013
Λέσβος

Sunday 28/7/2013

 Welcome Reception - Cocktail Party 19:00-22:00 (Drossos, Doukidis, Coursaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monday 29/7/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduction to e-Business

 

11:00-12:30

Introduction to e-business

George Doukidis

 

Lecture

12:30-12:45

Break

 

 

12:45-14:15

Critical Success Factors in E-Commerce

George Doukidis

 

Lecture

14:15-15:15

Lunch Break - Light Meal

 

 

15:15-16:45

Development of business plan for e-shop

Irene Christopoulou, Thodoris Apostolatos

 

Workshop

16:45-17:00

Break

 

 

17:00-17:45

"Brainstorming": From idea to implementation

George Doukidis, Dimitris Drossos

Workshop (work - business plan that will be presented at the 7th Session)

17:45-18:00

Break

 

 

 

18:00-18:45

 

Visitmolyvos.com

 

Gabriela Vati

Presenting the most beautiful Points of Interest in Molyvos. Collecting data for Day 6 assignment (MAR application)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday  30/7/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Workshop: Develop your own e-shop

9:00-10:30

Design and usability of websites

George Lekakos

Lecture

10:30-10:45 

 Break

 

 

10:45-12:15 

Improving the effectiveness of your web site

George Lekakos

Lecture

12:15-12:30 

 Break

 

 

12:30-13:15 

Develop your own e-shop

Dimitris Drossos

Irene Christopoulou, Thodoris Apostolatos

Practical exercises  (software development using e-shop)

13:15-15:15 

Lunch Break - Light Meal

 

 

15:15-16:45

Develop your own e-shop

Dimitris Drossos

Irene Christopoulou, Thodoris Apostolatos

Practical exercises  (software development using e-shop)

16:45-17:15

 Break

 

 

17:15-18:30

«Think eBiz: Mentoring»

Participants: G. Doukidis D. Drossos, G. Lekakos E. Mitrou S. Kokolakis, I. Christopoulou

Session reflection - Criticism and feedback on new business ideas from participants

 

 

 

 

 

Wednesday 31/7/2013

 

 

 

3. Legal Framework - Security Transaction,  Educational Trip

09:00-10:00

 Legal framework & Ethics

Lilian Mitrou

Lecture

10:00-10:15

Break

 

 

 

10:15-11:00

Security in electronic transactions

Spyros Kokolakis

Lecture

11:00-11:15 

Lunch Break - Light Meal

 

 

11:15-19:00

Educational Field Trip

 

Educational Field Trip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday 1/8/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Electronic Marketing

 

9:00-10:30

Introduction to Electronic Marketing

Constantinos  Coursaris

Wietske Van Osch

 

Lecture

10:30-10:45

Break

 

 

10:45-12:15

Web analytics

Eleanna Kafeza

Lecture

12:15-12:30

Break

 

 

12:30-13:15

The future of  Electronic Marketing

Eleanna Kafeza

Lecture

13:15-15:15

Lunch Break - Light Meal

 

 

15:15-16:45

Social media marketing

Constantinos  Coursaris

Wietske Van Osch

Lecture, case study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday 2/8/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Business Analytics

 

9:00-10:30

Statistical and predictive analytics

Dimitris Karlis

Lecture

10:30-10:45 

Break

 

 

10:45-12:15 

Text mining & sentiment analysis

Harris Papageorgiou

Lecture

12:15-12:30 

 Break

 

 

12:30-13:15 

 Network Analytics meets Social Media

Harris Papageorgiou

Lecture

13:15-14:15 

 Lunch Break - Light Meal

 

 

14:15-15:00 

 Rapidminer and data analysis

Manolis Maragoudakis

Practical exercises (practicing with the software RapidMiner)

15:00-15:15 

Break

 

 

15:15-16:30

 Rapidminer and data analysis

Manolis Maragoudakis

Practical exercises (practicing with the software RapidMiner)

16:30-17:00

Break

 

 

17:00-18:30 

Round table: Business Intelligence in the Online Environment

Participants: D. Drossos, M. Maragoudakis, C. Papageorgiou, E. Kafeza, D. Karlis, C. Coursaris, V. Zeimpekis, Wietske Van Osch, I. Christopoulou

Round table: Innovation, New Technologies and Digital Strategy

 19:00

 Coktail Party

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday 3/8/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mobile Commerce

 9:00-10:30

 Introduction to mobile commerce

George Giaglis

 

Lecture

10:30-10:45

Break

 

 

10:45-12:15 

Mobile marketing

Dimitris Drossos

Lecture

12:15-12:30 

Break

 

 

 

 

12:30-13:15 

Design and development of Mobile Augmented Reality (MAR) applications on the mobile phone

Manolis Maragoudakis, Thodoris Apostolatos

 

 

Lecture

13:15-15:15 

Lunch Break - Light Meal

 

 

15:15-16.45 

Develop your own MAR application

Manolis Maragoudakis, Thodoris Apostolatos

 

Practical exercise

16:45-17:00

Break

 

 

17:00-17:45

e-Supply chain

Vasilis Zeimpekis 

Lecture

17:45-18:30

 «Think eBiz: Mentoring»

Participants: G. Giaglis D. Drossos, V. Zejmpekis, I. Christopoulou

Mentoring: Criticism and feedback on new e-business ideas from participants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday 4/8/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Presentations - Awards

11:00-11:45

Participants' Presentations: New, innovative ideas for e-business

Moderator: George Giaglis, Commission: D.Drosos, M. Maragoudakis, V. Zeimpekis, I. Christopoulou, T. Apostolatos

 

 

 

Participants' Presentations

11:45-12:00

Break

 

 

12:00-12:45

Participants' Presentations: New, innovative ideas for e-business

Moderator: George Giaglis, Commission: D.Drosos, M. Maragoudakis, V. Zeimpekis, I. Christopoulou, T. Apostolatos

 

 

 

Participants' Presentations

12:45-13:00

Break

 

 

13:00-13:45

Participants' Presentations: New, innovative ideas for e-business

Moderator: George Giaglis, Commission: D.Drosos, M. Maragoudakis, V. Zeimpekis, I. Christopoulou, T. Apostolatos

 

 

 

Participants' Presentations

13:45-19:30

Lunch Break - Light Meal

 

 

19:30-20:15

Award ceremony: The best digital entrepreneurship idea

George Giaglis Vice Rector AUEB

Awards for the best entrepreneurship ideas

20:15

‘Meze’ farewell dinner

 

eBiz 2013 Farewell Dinner

 

Monday 5/8/2013

 

Departures

 

562x351 ebiz2013 web banner

 The “University of the Aegean Summer Schools” are supported by the project «The University of the Aegean, the prominent and driving factor for the economic and social growth of the wide Aegean area» of the Operational Programme “Education and Lifelong Learning”, which is co-funded by European Union (European Social Fund) and National Resources.