9ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ψηφιακής Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας - eBiz2021

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
12 Ιουλ 2021 έως 17 Ιουλ 2021
Σύρος
EEST

1st day –
Monday 12 July

2nd day –
Tuesday 13 July 

3rd day –
Wednesday 14 July 

4th day –
Thursday 15 July
5th day –
Friday 16 July
6th day –
Saturday 17 July
10.00 - 11.00 Welcome and Introduction & Teams setup (ideas, voting). 
Presentation of ideas.
Elevator Pitch Idea Mentoring Mentoring Teamwork Group Discussion - Ideas & Next Steps (non-mandatory)
11.00 - 11.45

Breakout rooms for further information on the ideas and teams development

Industry Keynote - A discussion with Dionisis Kolokotsas, Google Asia-Pacific Idea Mentoring Industry Keynote - Michael Petychakis, Chief Technology Officer, Orfium Teamwork Group Discussion - Ideas & Next Steps (non-mandatory)
Break Team leaders to declare their teams          
12.00 - 13.00 Idea Development & Pitching - Yannis Charalabidis, University of the Aegean Business Plan with Business Canvas - Ioanna Kastelli, National Technical University of Athens Business Financials  - Dimitris Salampasis, Swinburne University

Design Thinking Workshop - Deloitte

Irene Matzakou, Assistant Manager, Technology Strategy & Transformation

Elena Veli, Technology Strategy and Transformation Consultant

Final Presentations / Judges  
13.00 - 14.00 Digital Marketing - Dimitris Drosos, Athens University of Economics & Business Industry Keynote - A discussion with Fotis Draganidis, Microsoft Hellas Innovation Management (Industry 4.0) - Elias G. Carayannis, The George Washington University

Design Thinking Workshop - Deloitte

Domniki Kavatziki, HR Manager

Efi Fetli, Junior HR Consultant

Ioanna Papadopoulou, Human Resources Trainee

Final Presentations / Judges  
14.00-14.30 Work Assignment - Elevator Pitch Work Assignment - Develop your concept Work Assignment - The Final Presentation Industry Keynote -   Konstantinos Pazalos, Director, Innovation & Analytics, WITSIDE Awards  
14.30-15.00 Teamwork Break Break - Breakout rooms stay open Industry Keynote -   Konstantinos Pazalos, Director, Innovation & Analytics, WITSIDE    
15.00 - 16.00 Teamwork Internet Business Models - Christopher Tucci, Imperial College London Teamwork Teamwork    
16.00 - 21.00 Teamwork Teamwork Teamwork Teamwork