Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Μια νέα ευρωπαϊκή κυβερνητική τέχνη - govart2013

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2013 έως 15 Ιουλ 2013
Λέσβος

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου

 

Ημερομηνία

Ώρα

Καθηγητής

Θεματική

Μάθημα

30/06/2013     Άφιξη συμμετεχόντων  
01/07/2013 10:00 13:00 Πάνος Γρηγορίου Η Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Θεωρία
01/07/2013 13:00 14:00   διάλειμμα    
01/07/2013 14:00 17:00  Μαρία Γερούλια- Mάριος Ανδριώτης   Πρακτικά Θέματα
  20:00   Καλοσώρισμα - Κοκτέϊλ  
02/07/2013  10:00 13:00 Pierre Vercauteren  Η θεσμική έννοια και το μέλλον της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης  Θεωρία
02/07/2013  13:00 14:00   διάλειμμα    
02/07/2013  14:00 17:00  Pierre Vercauteren   Πρακτικά Θέματα 
03/07/2013  10:00 13:00  Philippe Poirier 

Η θεσμική έννοια της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.Δομές υπό εξέλιξη.Θεωρητική προσέγγιση 

Θεωρία
03/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα  
03/07/2013   14:00 17:00  Philippe Poirier   Πρακτικά Θέματα 
04/07/2013  10:00 13:00

Rosa Sanchez- Salgado

Οι δομές της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: Μ.Κ.Ο και εξευρωπαϊσμός σε περίοδο κρίσης  Θεωρία 
04/07/2013  13:00 14:00   διάλειμμα  
04/07/2013  14:00 17:00 Μαρία Γερούλια   Πρακτικά Θέματα 
05/07/2013  10:00 13:00  Marie-Luce Pavia  Η δυναμική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση  Θεωρία 
05/07/2013  13:00 14:00    διάλειμμα  
05/07/2013  14:00 17:00  Marie- Luce Pavia   Πρακτικά Θέματα 
06/07/2013  10:00 13:00  Βασίλης Χριστιανός  Το Ευρωπαϊκό δικαϊκό σύστημα ως μέθοδος διακυβέρνησης  Θεωρία 
06/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα   
06/07/2013  14:00 17:00  

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης : Εβδομαδιαία Σύνθεση και αξιολόγηση προγράμματος

Συντονιστής : Πάνος Γρηγορίου

Συμμετέχουν : Βασίλης Χριστιανός, Pierre Vercauteren, Philippe Poirier, Marie-Luce Pavia, Alejandro del Valle Galvez, Inmaculada Gonzalez Garcia, Rosa Sanchez Salgado

 
06/07/2013  21:00   Κοινωνική Εκδήλωση  
07/07/2013  10:00    Εκδρομή στο Απολιθωμένο δάσος στο Σίγρι  
08/07/2013  10:00 13:00  Στέλιος Περράκης  Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική ασφάλεια υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Εφαρμογή intra ή extra muros  Θεωρία 
08/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα  
08/07/2013  14:00 17:00 Στέλιος  Περράκης   Πρακτικά Θέματα
09/07/2013  10:00 13:00  Alejandro Del Valle Galvez Μετανάστευση και Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση  Θεωρία 
09/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα  
09/07/2013  14:00 17:00 Inmaculada Gonzalez Garcia    Πρακτικά Θέματα
10/07/2013  10:00 13:00  Μιχάλης Τσινισιζέλης  Horizon 2030 και η έννοια της ασφάλειας των κοινωνιών  Θεωρία 
10/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα  
10/07/2013  14:00 17:00

Κωνσταντίνος

Στεφάνου

 Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση Θεωρία
11/07/2013  10:00 13:00  Κώστας Ζώρας  Κράτος και διακυβέρνηση στην Ευρώπη: το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης Θεωρία 
11/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα  
11/07/2013  14:00 17:00

Αχιλλέας

Μητσός 

 Διεθνής Οικονομική Διακυβέρνηση και Περιβάλλον Θεωρία
12/07/2013  10:00 13:00 

 Σωτήρης

Ντάλης

Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Θεωρία 
12/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα  
12/07/2013  14:00 17:00 Πάνος Γρηγορίου  Διάλεξη συμπερασμάτων Πρακτικά Θέματα
13/07/2013  10:00 13:00    Αξιολόγηση των σπουδαστών  
13/07/2013   13:00 14:00    διάλειμμα   
13/07/2013  14:00 17:00    Συνολική Αξιολόγηση από τους σπουδαστές του θερινού σχολείου   
13/07/2013   22:00    Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση  
14/07/2013      Αναχώρηση Σπουδαστών