Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Δημοκρατία - govart2014

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2014 έως 11 Ιουλ 2014
Λέσβος

Tuesday 01/06/2014, 21:00 : Welcome Cocktail  at the pool bar of "Heliotrope" hotel. The administration of the European Governance and Democracy summer school welcomes the students of 2014. 

 


 

 

Saturday 05/07/2014, 21:00 : The administration of the European Governance Summer school organises a meal for the students and academic stuff. The exact location will be announced to the participants shortly.  

 


 

 

Sunday 06/07/2014 10:00 - 20:00 : Excursion to the village of Eresos. We provide to our students for free a road trip to the beautifull village of Eresos which is located at the Southwest part of Lesvos Island. We depart by bus at 10:00 from Mytilene. We will have time to explore the village of Eresos and cool down at the magnificent beach. After that we will enjoy together local delicacies at a local restaurant. Late that evening we depart from Eresos to return to Mytilene.