Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - govart2016

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
11 Ιουλ 2016 έως 20 Ιουλ 2016
Λέσβος

WHO WE ARE 

 

INTERNATIONALLY RENOWNED PROFESSORS AND LEADING EXPERTS AND PRACTITIONERS IN THE FIELD

 

Asderaki Foteini, University of Piraeus, Greece  

Averkorn Raphaela, University of Siegen, Germany

Ballas Dimitrios, University of the Aegean, Greece

Catala Michel, Unversity of Nantes, France

Chtouris Sotiris, University of the Aegean

Galariotis IoannisEuropean University Institute

Grigoriou Panagiotis, University of the Aegean, Greece

Markantonatou Maria, University of the Aegean, Greece

Metaxas Anastasios - Ioannis,  Emeritus Professor National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Miscoiu Sergiu, University of Babeş-Bolyai, Romania

Perrakis Stelios, University of Panteion, Greece 

Poirier Philippe, University of Luxembourg, Luxembourg 

Vercauteren Pierre, University of Louvain à Mons, Belgium

 

 

The broadness of accademic issues adressed and the scientific qualifications of the organizing committee guarantees a unique experience of learning in the field of European Governance.