Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - govart2016

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
11 Ιουλ 2016 έως 20 Ιουλ 2016
Λέσβος
11 to 20 JULY 2016
SUMMER SCHOOL PROGRAMME
European Governance, migration and citizeship
Screen Shot 2016-07-06 at 9.38.44 PM
Screen Shot 2016-07-06 at 9.38.54 PM
PLEASE NOTE THAT MIGHT BE CHANGES IN THE PROGRAM