Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη - innovis2014

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
15 Ιουλ 2014 έως 27 Ιουλ 2014
Νάξος

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίο διοργανώνει το Θερινό Σχολείο Νάξου 2014 (INNOVIS2014) με τίτλο ‘Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15-27 Ιουλίου 2014 στην Χώρα Νάξου, με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

 

Οργάνωση

Το Θερινό Σχολείο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιηθεί με επιτυχία τα προηγούμενα δέκα (10) συνεχή χρόνια (2003-2013), αρχικά στις Λεύκες Πάρου, και στην συνέχεια στην Χώρα Νάξου (Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).

Με την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2014 καλύπτεται το σημαντικό κενό που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Νησιωτικής Πολιτιστικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου που αποτελεί τη φυσική κοιτίδα του νησιωτικού χώρου με τη σύγχρονη παγκόσμια ακτινοβολία της καθίσταται -με την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτού του Θερινού Σχολείου- ως Κέντρο Μελέτης της Νησιωτικότητας και της Τοπικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται η πρωτοπορία στον συντονισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Περιφερειακής Πολιτιστικής Νησιωτικής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Στόχος του Θερινού Σχολείου Νάξου 2014 είναι η μελέτη των θεμάτων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών και χωρικών μεταβολών. Η προσέγγιση που θα δοθεί στο Θερινό Σχολείο είναι διεπιστημονική, όπως απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση μεθόδων προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, σύγχρονες τεχνικές & μεθόδους οικονομικής γεωγραφίας, μεθόδων επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και κοινωνιολογικών μεθόδων στην προσέγγιση της Περιφερειακής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην προσέγγιση της Περιφερειακής Ανάπτυξης.