Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη - innovis2014

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
15 Ιουλ 2014 έως 27 Ιουλ 2014
Νάξος

 

 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Θερινού Σχολείου

 

 

University of
the Aegean

Research Unit

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

ΔΡΑΣΗ 3 – Οργάνωση και Λειτουργία Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Θερινού Σχολείου

(Τίτλος): Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη (code 3010-3-….)

(Τόπος Διεξαγωγής ΘΠΣ: Νάξος)

A/A

Ημέρα /
Ημερομηνία

Τίτλος Θεματικής Περιοχής

Τίτλος Συνεδρίας

Ώρα Έναρξης

Ώρα Λήξης

Όνομα Διδάσκοντος/ουσας

1

Τρίτη 2014-07-15

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

Εισαγωγή στο Θερινό Σχολείο Νάξου “Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη”

18:00:00

20:00:00

Γ. Κορρές
Α. Κόκκινου
Η. Κουρλιούρος

“Πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση των Κυκλάδων”

20:00:00

22:00:00

Β. Γαβαλάς

2

 

Τετάρτη 2014-07-16

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Εισαγωγή στο Θερινό Σχολείο Νάξου & στις Ερευνητικές Εργασίες

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη: Οι Καθοριστικοί Παράγοντες που οδηγούν στην Αποτελεσματικότητα”

18:00:00

20:00:00

Α. Κόκκινου
Ε. Μαυραγάνη

 Τεχνικές μάρκετινγκ για τα μνημεία πολιτισμού"

18:00:00

20:00:00

Ε. Μαυραγάνη
Α. Κόκκινου

“Η Πολιτιστική Διαχείριση των Παραδοσιακών Οικισμών ως Μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση των Παραδοσιακών Οικισμών της Κρήτης”

20:00:00

22:00:00

Δ. Δημέλλη

3

Πέμπτη 2014-07-17

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη: Η Περίπτωσης των Μουσείων”

18:00:00

20:00:00

Γ. Κορρές & Αικατερίνη Κόκκινου

“Η φωτογραφία ως εργαλείο διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς”

20:00:00

22:00:00

Ε. Μανωλάς

4

 

Παρασκευή 2014-07-18

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Λαϊκή Δημιουργικότητα σε Μεσογειακές Έξυπνες Πόλεις”

18:00:00

20:00:00

Λ. Λεοντίδου

“Πόλη, τέχνη και αλληλέγγυα οικονομία. Παραδείγματα από Μεσογειακές και Λατινοαμερικάνικες χώρες”

20:00:00

22:00:00

Χ. Πετροπούλου

5

Σαββάτο 2014-07-19

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ξενάγηση & Περιήγηση οργανωμένη από τον ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ & τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

18:00:00

20:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου
Γ. Γκαντζιάς

6

Κυριακή 2014-07-20

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ξενάγηση & Περιήγηση οργανωμένη από τον ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ & τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου
Γ. Γκαντζιάς

7

Δευτέρα 2014-07-21

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Επιπτώσεις & Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ύφεσης”

18:00:00

20:00:00

M. S. Katsaiti

"Νεοκλασσικές διαδρομές στην πόλη της Μυτιλήνης. Οι δυνατότητες ανάδειξης μιας ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς"

20:00:00

22:00:00

Σ. Αναγνώστου

“Καινοτομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη

20:00:00

22:00:00

Γ. Κορρές & Αικατερίνη Κόκκινου

8

 

Τρίτη 2014-07-22

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου
Γ. Γκαντζιάς

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Οικονομία του Πολιτισμού & Τοπική Ανάπτυξη”

18:00:00

20:00:00

Γ. Κορρές

Α. Κόκκινου

“Νομική Προστασία του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος”

18:00:00

20:00:00

Ε. Λασκαρίδης

“Πολιτιστικός Δημιουργικός Τομέας & Αστική Ανάπτυξη”

20:00:00

22:00:00

Α. Παπαδασκαλόπουλος

“Πολιτιστική βιομηχανία και ανάπτυξη”

20:00:00

22:00:00

Η. Κουρλιούρος

9

 

Τετάρτη 2014-07-23

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Ο ρόλος της πολιτιστικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη των πόλεων”

18:00:00

20:00:00

Η. Κουρλιούρος

“Πολιτιστική Κληρονομιά: Αρχές Προστασίας και Επεμβάσεις σε Ιστορικά Σύνολα και Μνημεία”

20:00:00

22:00:00

Ε. Μαρμαράς

10

 

Πέμπτη 2014-07-24

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Σ. Αναγνώστου
Γ. Κορρές
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

Στρογγυλό Τραπέζι: “Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαχείριση & Περιφερειακή Τοπική Ανάπτυξη”

18:00:00

20:00:00

Γ. Κορρές
Γ. Γκαντζιάς
Α. Κόκκινου
Ε. Μαρμαράς
Σ. Αναγνώστου
Η. Κουρλιούρος

Στρογγυλό Τραπέζι: “Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαχείριση & Περιφερειακή Τοπική Ανάπτυξη”

20:00:00

22:00:00

Γ. Κορρές
Γ. Γκαντζιάς
Α. Κόκκινου
Ε. Μαρμαράς
Σ. Αναγνώστου
Η. Κουρλιούρος

11

 

Παρασκευή 2014-07-25

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα - Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Πολιτιστική Πολιτική και Διαχείριση

18:00:00

20:00:00

Ε. Μαρμαράς

“Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση: Ρύθμιση, Γενικό (Δημόσιο) Συμφέρον και Ψηφιακό Νόμισμα”

20:00:00

22:00:00

Γ. Γκαντζιάς

12

 

Σαββάτο 2014-07-26

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Ερευνητική Εργασία

10:00:00

13:00:00

Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Διάλειμμα – Καφές

17:45:00

18:00:00

 

“Διαχείριση Ιστορικών Οικισμών: παραδείγματα στην Ελλάδα“

18:00:00

20:00:00

Γ. Σιδηρόπουλος

“Πολιτιστικα clusters: Αναλυση και σχεδιασμος σε περιβαλλον GIS

20:00:00

22:00:00

Γ. Φώτης

 

13

 

Κυριακή 2014-07-27

 

Πολιτιστική Διαχείριση & Τοπική Ανάπτυξη

Διάλειμμα – Καφές

09:45:00

10:00:00

 

Παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών

10:00:00

12:00:00

Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Ε. Μαρμαράς
Σ. Αναγνώστου
Α. Κόκκινου

Συμπεράσματα Προτάσεις & Πολιτικές από το Θερινό Σχολείο Νάξου

12:00:00

14:00:00

Ε. Μαρμαράς
Η. Κουρλιούρος
Γ. Κορρές
Σ. Αναγνώστου

 

Νάξος, 25/04/2014

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Δράσης 3

Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του ΘΠΣ

Καθ. Αγγελική Δημητρακοπούλου

Καθ.. Γεώργιος Μ. Κορρές - Ηλίας Κουρλιούρος

 

 

(υπογραφή)

 

 

(υπογραφή)