Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πρακτικές και Πολιτικές Συνεργατικού Σχεδιασμού - innovis2015

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
15 Ιουλ 2015 έως 27 Ιουλ 2015
Νάξος