Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πρακτικές και Πολιτικές Συνεργατικού Σχεδιασμού - innovis2015

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
15 Ιουλ 2015 έως 27 Ιουλ 2015
Νάξος

Οι εισηγητές καθηγητές και ερευνητές του Θερινού Σχολείου αποτελούν καταξιωμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας, ειδικοί στο γνωστικό πεδίο του Θερινού Σχολείου, προερχόμενοι από 10 Διεθνή (Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα) Πανεπιστήμια:

 • Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • University of Durham, United Kingdom
 • Nicosia University, Cyprus
 • George Washington University, USA
 • United Arab Emirates University, UAE