European Governance and EU Cohesion - Govart2020

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES - Department of Sociology
23 Aug 2020 to 28 Aug 2020
Oinousses
  • Prof. Panagiotis Grigoriou
  • Prof. George Sidiropoulos
  • Emeritus Professor Stelios Perrakis