Έλεγχος Αιτήσεων

Η διαχείριση των αιτήσεων για το θερινό σχολείο γίνεται μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται στη σελίδα:
https://summer-schools.aegean.gr/forms/Admin

Θα για εισέλθετε στο σύστημα πρέπει να χρησιμποιήσετε το username/password του Θερινού Σχολείου που σας έχουν ήδη σταλεί.

Μετά το επιτυχημένο login εμφανίζεται το σύνολο των αιτήσων που αφορούν το συγκεκριμένο Θ.Σ.

 

Αφού επιλέξετε την αίτηση που επιθυμείτε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Πατώτας το + στα Στοιχεία αίτησης, εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της αίτησης. Εφόσον επιθυμείτε να κάνετε δεκτή την αίτηση τότε επιλέγετε την κατάσταση Accepted, ορίζετε το κόστος, επιλέγετε την αποστολή e-mail επιλογής/ενημέρωσης, ορίζετε την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η πληρωμή

και κάνετε κλικ στο save.

Αν το Θ.Σ. έχει έγκριθεί ως πρόγραμμα από τον ΕΛΕ τότε θα σταλεί ένα ενημερωτικό e-mail στον ενδιαφερόμενο που θα περιέχει ένα σύνδεσμο για να πραγματοποιήσει την πληρωμή του στην προθεσμία που έχετε ορίσει.

Αν το Θ.Σ. δεν έχει εγκριθεί ακόμα ως πρόγραμμα από τον ΕΛΕ τότε ο ενδιαφερόμενος θα λάβει ένα e-mail σχετικά με την επιλογή του χωρίς όμως σύνδεσμο για πληρωμή.

Το πλήθος των ειδοποιήσεων που έχουν σταλεί εμφανίζεται στα αντίστοιχα πεδία.