Προώθηση Μηνυμάτων

Προώθηση όλων των μηνυμάτων με χρήση κανόνα

Είσοδος στο https://webmail.aegean.gr του Θ.Σ. και στη συνέχεια πάμε στις επιλογές (Options) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Επιλογή του Οργάνωση ταχυδρομείου (organize email) και επιλογή του + για δημιουργία νέου κανόνα

Επιλογή του δημιουργία κανόνα κατά την άφιξη του μηνύματος

 

 

Επιλέγουμε την εφαρμογή σε όλα τα μηνύματα

Και σαν ενέργεια την προώθηση

Ορίζουμε τις διευθύνσεις στις οποίες θέλουμε να προωθούνται τα μηνύματα και τις χωρίζουμε μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό  «;»

 

 

Τέλος επιλέγουμε το αποθήκευση (Save)